Frank_Forex

กลับตัวสวยงามเลยนะครับ

FXOPEN:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
กลับตัวสวยงามเลยนะครับ ทองคำกลับตัวที่ Demand Zone
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ