FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ต้องออกข้างสะสมแรงใหม่ ยกเว้นถ้าเบรค 1817.93 ก็ตามต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ