Purich

ในทิศทางของทองคำถ้าทะลุขึ้นไปได้ในส่วนของราคาที่แจ้งไว้

FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ควรติดตามในทิศทางของทองคำในส่วนของราคาที่แจ้งไว้ซึ่งอาจจะส่งผลให้กับทองคำในวันนี้ต้องรอดูติดตามด้วยกับ ปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่ส่งผลให้กับทองคำ

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ