Trader_Room

วิเคราะห์แน้วโน้ม GOLD (XAUUSD) 04/08/2021

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จากราคา ณ ปัจจุบัน ราคาทองได้อยู่ระดับ 1,826 USD ซึ่งแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่ 1,910 USD และแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,749 USD ซึ่งจากรูปแบบของราคาตาม Elliott Waves เป็นรูปแบบ Standard Correction Flats ซึ่งราคามีโอกาสทะลุแนวต้านที่ 1,910 USD ซึ่งสามารถไปถึงแนวต้านที่สำคัญที่ 2,030 USDได้ แต่อักมมุมองหนึ่งถ้ามองเป็นรูปแบบคลื่น เวฟ 3 วิ่งไปถึงระดับ Fibo 300% ซึ่งถือเป็นคลื่นยืดขยาย และประกอบกับ เวฟ 4 ลงมาลึกถึงระดับ 61.8% เกือบ หัวเวฟ 1 ทำให้มีโอกาสที่เวฟ 5 จะไม่สามารถผ่านเวฟ 3 ได้ แล้วเป็น Double Top ก่อนแล้วจังหวะย่อของราคาไม่ควรจะหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,749 USD จะทำให้ราคามีโอกาสกลับขึ้นมาที่แนวต้านสำคัญอีกครั้งก็เป็นไปได้ครับ แต่ถ้ามอง ณ ตอนนี้ ด้วย Time Frame 1 Day จะเห็นได้ว่าจะพยายามหลุด กรอบ Sideway เพื่อ Breakout เพื่อทำ Up Trend อีกครั้ง ดังนั้นการมองราคาตามแนวโน้มขาขึ้นอาจจะปลอดภัยกว่าครับในมุมมองส่วนตัวของผมครับ

***ซึ่งมุมมองทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ได้เป็นการชี้นำและแนะนำควรพิจารณาก่อนการลงทุนอย่างมาก ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครับ***
ความคิดเห็น: เมื่อวันที่ 06/08/2021 ทองได้หลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมา เป็นสัญญาณการเบรคเทรนขอให้ระมัดระวังสำหรับคนที่เข้าออเดอร์ Buy นะครับ มี Stop Loss เสมอเวลาเข้าเทรด

***ซึ่งมุมมองทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ได้เป็นการชี้นำและแนะนำควรพิจารณาก่อนการลงทุนอย่างมาก ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครับ***
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: เนื่องจากเป็นเทรนขาลงแล้วและหลุดจุด Stop loss ไป จึงขอปิด idea trade ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ