FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ไหล่ซ๊าย1558 -1749 ไหล่ขวา จะทำ patten เหมือนกันหรือเปล่า อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ แชร์ข้อคิดเห็น กันครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ