FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
วิเคราะห์ต่อจาก Update4 ซึ่งที่มองไว้คือปรับ correction ในรูปแบบ irregular flat ซึ่งจะทำให้ขาCมี new low ต่ำกว่าขาA และตอนนี้ราคาก็ได้ทำnew low แล้ว ซึ่งผมมองว่าขาCยังเคลื่อนที่ไม่ครบคลื่นย่อยโดยที่ตอนนี้อยู่ในสถานะw3 เพื่อรีบาวด์W4 แล้วลง W5 ของ C ต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ