theoris

ขายทอง ความเสี่ยง -10 pips

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เป้า ถือยาวรอตลาดว่าจะลงลึกได้มั้ย
ถ้าได้ ก็ 1370
เป้าสั้นๆ 20 pips

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ