3ca2d027823d419897c4578078a9ef

ได้จังหวะปิด แล้ว เปิดสถานะใหม่เนื่องจากจะผันผวน ยัง ไม่ไปไหน

ลดลง
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ได้จังหวะปิด แล้ว เปิดสถานะใหม่เนื่องจากจะผันผวน ยัง ไม่ไปไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ