OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ย่อ buy tp 1 :4 - 1:5 ครับ ...ไม่พูดเยอะครับ week หน้า ครับใจเย็นๆ
ความคิดเห็น: 1:3 -1: 4 ครับ ลงผิด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ