FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 305
7
จากกราฟรายวัน เราจะเห็นราคาทองคำเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง (3 – 6 เดือน) โดนราคาทองคำกำลังเคลื่อนตัวขึ้นเป็นคลื่น iii),v ที่มีแนวต้านของช่องแนวโน้มขาขึ้นอยู่ที่ 2,100 เหรียญ และหากคำนวณหาเป้าหมายของคลื่น iii) จากหลักการคือ
ความยาวของคลื่น iii) จะเท่ากับ 1.618 เท่าของความยาวของคลื่น i)
หรือเท่ากับ 2,150 เหรียญ (รายละเอียดการทำ Fibonacci Projection ดูรายละเอียดจากกราฟ

สรุป ว่าราคาระยะกลางราคาทองคำมีโอกาสแตะ 2,100 – 2,150 เหรียญ (เป้าหมายของคลื่น iii))