BewAthisanan

ก็ Long สิจ๊ะ นะจ๊ะ.... จะไปยากอะไรก็มี SL ที่ดี

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
buy now... tp แล้วแต่
sl(cutloss) 1450

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ