FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ 1550-1520 เครื่อนไหวอยู่ 30 เหรีญ

ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถเบรกแนวต้านด้านบนที่ 1550 ไปได้

เกิดเป็น Double Top และ Bat Pattern

Entry: 1544.62
SL: 1555.00
TP 1: 1529.70
TP 2: 1506.44
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ