OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันอยุ่ wave 3 ซึ่งก็ยังไม่จบ แต่เมื่อจบแล้ว คาดการณ์ว่าจะย่อ wave 4 เพื่อขึ้นอีกรอบหนึ่งใน wave 5
ความคิดเห็น: wave 4 ปรับลงมาเป็น Truncated zigzag เป้าการขึ้นขั้นต่ำ 81% ของทั้ง correction
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ