theoris

ซื้อทอง เล่นสั้น

เพิ่มขึ้น
theoris Updated   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เป้าตามชาร์ต
ความเสี่ยง 25 pips
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: sl แคบเพราะเล่นสั้น ถ้าโดนก็ออก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ