HumanGraphy

XAU/USD [ทอง] : Wave 1st extension (เข้าสู่ฝั่ง Corrective)

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
XAU/USD : Wave 1st extension

เข้าสู่ฝั่ง Corrective

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ