KittiamponSomboonsod_CEWA

#Elliottwave Impulse wave Key Characteristics #ElliotticianThai

การศึกษา
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ลักษณะสำคัญของ I M P U L S E W A V E
-คลื่น 4 ไม่เคยเข้าสู่อาณาเขตราคาของ คลื่น 1
-คลื่น Actionnary 1, 3 และ 5 เป็น motive waves
-คลื่น 3 เป็น impulse wave เสมอ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ