VATICAN

Gold มุมมองแผนขึ้นระยะยาว มี 2 senario สำหรับตอนนี้ [7/11/20]

เพิ่มขึ้น
SAXO:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้ผมได้มองไว้ 2 scenario สำหรับขาขึ้นในปัจจุบัน
สำหรับแผนแรก white scenario :
ตอนนี้กำลังจะย่อลงลึก ประมาณ 50-61.8 % หรือ 38.2 % ของ i (ขาที่ขึ้นมา) สามารถใช้ fibonacci retracement ลากตั้งแต่จุดเริ่มต้นของขาที่ขึ้นมาถึง high ปัจจุบัน
แต่แผนนี้จะผิดก็ต่อเมื่อราคาลงมาตํ่ากว่าเส้นสีเหลือง

สำหรับแผนที่สอง green scenario :
ย่อลงเล็กน้อยเพื่อขึ้นไปที่ 2000* ก่อนจะปรับฐานซักพักก่อนขึ้นขาสุดท้ายของ i of 3 ก่อนจะย่อลึกเพื่อขึ้นระยะยาว
แต่แผนนี้จะผิดก็ต่อเมื่อราคาลงมาตํ่ากว่าเส้นสีแดง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ