theoris

ซื้อทองและตั้ง buy limit ในโซน

เพิ่มขึ้น
theoris Updated   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เป้าเปิดไว้ก่อน หรือระยะสั้นตามชาร์ต
ความเสี่ยง วางแผนจัดการ lot ให้เหมาะสมกับขนาดบัญชีครับ
ความคิดเห็น: 50+ pips ที่ตั้ง buy lmit ก็ลบออกหมด
เหลือแต่ไม้ที่ซื้อไว้อย่างเดียว เลื่อน sl to be
ปล่อยรันกำไรไป หรือพอใจก็ แบ่งกำไรออกบางส่วน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ