OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
XAUUSD , H4 ราคาทองคำ ทิ้งดิ่งแบบนี้ จะไปจบตรงไหน
เอาสักแนว ตีไว้ให้แล้ว

Down to what Fibonacci ...

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ