Kimmuzabie

XAU To da Moon 5-4-66

Kimmuzabie ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
5-4-66
1. ภาพใหญ่เทรนขาขึ้น เน้น buy ได้เปรียบ
2. กราฟ SW รอข่าว
3. กราฟออกได้สองเเนว ย่อลงเพื่อขึ้นไปต่อ (หา DM) หรือ ขึ้นไปเลย (หา SP) TP2 เน้นระยะยาวหากจะถือควรกันกำไรไว้
4. ข่าว USD อ่อน ทองพุ่งขึ้น *ข่าวเเรงระวังด้ย
# เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว เพื่อฝึกประสบการณ์เทรด
# นี้ไม่การชักชวนให้ลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
SL 500 points
TP 2217 points
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ