OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ภาพรวมในระยะยาว ราคาทองคำยังคงมีโอกาสปรับตัว Sideway แบบกว้างๆ อยู่ในกรอบสามเหลี่ยม
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบสัดส่วนจากการ รีบาวน์ขึ้นมาในช่วงวันที่ 1 ต.ค. 61 กับช่วงที่ปรับตัวลงมาในช่วงวันที่ 16 เมษ.ย. 61 จะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นมานั้น มีสัดส่วนการรีบาวน์อยู่ที่ 78.6 retracement ซึ่งบ่งบอกได้ว่า โอกาสที่จะปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่นั้น มีน้อยมาก โดยมีโอกาส Sideway มากกว่า

และหากราคาปรับตัวลงมาไม่เกิน 61.8 retrancement ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง และอาจทำจุดสูงสุดใหม่ได้

Financial Advisor & Investment Consultant
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ