OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
R:R ตั้งไว้ 5 -7 เท่าน่ะครับ ทุบ เพื่ม อีกที ตอน หลุด D หรือว่าเด้ง E อาจจะมีหรือไม่มีก้อได้ น่ะครับ
หรือ ใช้ทฤษฎี DOWN ออกเพิ่ม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ