FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เอฟเฟ็ก Non-Standard small X wave double Zigzag เมื่อรูปแบบนี้ปรับจบจะมีการ Retrace น้อยกว่า 80% ของ Non-Standard Correction ทั้งชุดเสมอ รอเบรคเส้นฟ้าเพื่อยืนยัน
ความคิดเห็น: อาจจะมีcorrectionอีกชุดก็เป็นได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ