ALPFOREX_TH

พิจารณารอ Sell XAUUSD TF15

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
รอให้เกิด setup ดังภาพ
ให้ราคาเบรกลงมาก่อน การsell ในจังหวะแบบนี้ได้เปรียบกว่า

มองราคาขึ้นมาถึง key level ใน TF day อาจจะมีการปรับตัวระยะสั้น
sell ระยะสั้นได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ