MasterTraderist

ทองคำ เทรดไม่เป็นอย่าสวนเทรนด์

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ขาขึ้นรอบใหญ่นี้ ไม่รู้จะไปถึงไหน แนะนำย่อ L อย่าสวยเทรนด์ถ้าเทรดไม่เป็น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ