FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ศิลปะของการใช้เครื่องทางเทคนิคัล

นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าการวิเคราะห์หุ้นจะวิเคราะห์ได้ในลักษณะตามหลัง ดัชนีตลาดหุ้นขึ้นหรือลงแล้วจึงวิเคราะห์ได้ วันนี้จึงขอแนะนำการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นแบบล่วงหน้า

จากกราฟรายวัน ราคาทองคำจบคลื่น 2) หรือจุดเริ่มต้นของคลื่น (i) อยู่ที่ 1,160 เหรียญ คลื่น (i) จบที่ 1,346 เหรียญ และคลื่น (ii) จบที่ 1,266 เหรียญ จากข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถวิเคราะห์คลื่น (iii) มีเป้าอยู่ที่ 1,566 เหรียญ (จากหลักการที่ คลื่น (iii) จะยาวเท่ากับ 1.618 เท่าของความยาวของคลื่น (i))

กรณีที่สองเราต้องการหาเป้าหมายของคลื่น v) หรือคลื่น (iii),v) จุดเริ่มต้นของคลื่น i) อยู่ที่ 1,266 เหรียญ คลื่น iii) จบที่ 1,439 เหรียญ กรณีการพักตัวลงของคลื่น iv) มีเป้าหมายอยู่ 2 จุด คือ 1,374 เหรียญ และ 1,354 เหรียญ (38.2% และ 50.0% Fibonacci Retracement ตามลำดับ)

เป้าหมายแรกของคลื่น (iii),v) อยู่ที่ 1,480 เหรียญ เป้าหมายที่สองของคลื่น (iii),v) อยู่ที่ 1,460 เหรียญ

ดังนั้น เราสามารถวิเคราะห์เป้าหมายของคลื่น (iii) ได้เป็น 1,460 เหรียญ 1,480 เหรียญ และ 1,566 เหรียญ จุดใดจะเป็นเป้าหมายที่มีนัยสำคัญ และราคาทองคำจะปรับลดลงเป็นคลื่น (iv) ให้วิเคราะห์ร่วมด้วยสัญญาณ Bearish Divergence ของ RSI
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ