FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น Impulsion wave
คลื่นที่สมมุติว่าเป้นคลื่นสอง เป็นประเภท Running flat
ด้วยกฏ Rule of alternation ซึ่งจะใช้กับ Wave 2 และ Wave 4
Construction โครงสร้างรูปแบบ Correction wave ต้องสลับกัน
คือ ถ้าสองเป็น Flat ไปแล้ว Wave 4 จะเป็น Flat ซ้ำไม่ได้ ต้องเป็น Zigzag หรือ Triangle
ในกรณีนี้เดาว่าเป็น Triangle มันก็จะ ออกข้างหน่อยๆ
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น: target แรก 1330
target สอง 1341
ความคิดเห็น:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ