theoris

Gold ตั้ง Buy limit ในโซนสีเขียว

เพิ่มขึ้น
theoris Updated   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ซื้อในโซนเขียว
เป้า ตามป้ายราคา
ตัดขาดทุนเส้นแดงล่าง
ถ้าอาจรอข่าวสี่ทุ่มให้จบแล้วหากทองย่อลงลึกก็แบ่งไม้เข้าซื้อ
หรือหากราคาพุ่งเกินไฮของวันก็ซื้อตามไปแทน


**** ราคาในสเกลขวามือมันเพี้ยนๆ ไม่ต้่องกับชาร์ตจึงดูจากป้ายราคาแทน
ไม่ทราบมีปัญหาจากอะไรจึงทำให้ไม่ได้อัตเดทไอเดียเท่าที่ควร
ความคิดเห็น: ราคาลงมาติด buy limit ของโซนเขียว1 แต่ชาร์ตยังทำทรงสามารถลงต่อได้อีก
อาจจะลงมา แตะ buy limit 2 ต่อแถวโซน 1468-1471
ความคิดเห็น: *** แก้ไข ราคาเส้นแดง stop loss 1463
ความคิดเห็น: สำหรับไม้โซน1 ที่ได้กำไรแล้วก็แบ่งกำไรบางส่วนออก หรือ จะเลื่อน sl to be
แต่คง buy limit โซนล่างไว้ เนื่องจากทองอาจลงไปอีกรอบ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ