OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทองคำปัจจุบันได้ทำรูปแบบ Ending diagonal

หากพิจาณาจากคลื่นย่อยจะเห็นว่ามีคลื่นย่อยเป็น 3-3-3-3-3

ณ ปัจจุบันหากวัดราคาของ a=c จะได้เป้าราคาที่บริเวณ 1867 และบริเวณ 0.618 ของ w.1 - w.3 จะอยู่ที่ 1854

จึงให้น้ำหนักว่าชุดนี้เป็นการปรับตัว Diagonal ที่เป็นคลื่น 5 ของ (3) ใหญ่

ดังนั้น ราคาอาจมีการพักตัวหรือย่อตัวลงบริเวณนี้ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ