Nuvy

XAUUSD : กำลังทำ w.3 ของ W.3 ใหญ่

เพิ่มขึ้น
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ปรับแก้การนับ wave เล็กน้อย คาดว่าจบ w.2 และกำลังทำ w.3 ของ W.3 ใหญ่

ปล. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ