FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
XAUUSD ทองคำน่าจะเป็นช่วงปรับฐานเพื่อไปต่อแบบยาวๆ ที่น่าสนใจในทามเฟรม 1D ราคาได้ลงมาที่ EMA 200 ซึ่งในปี 2019 ราคามีการไปต่อเช่นกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ