OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ผมวางแนว ไว้ให้ 3 แนวน่ะครับ ใช้ เส้น 1 เส้น เร็วที่สุด เป็น ตัว control ถ้าปิด ผ่านไม่ได้ ก้อ ถือต่อไปครับ
แล้วก้อแผน ต่อไป ในการ ที่จะวาง กลยุทธ์ ล่วงหน้า ขา sell ครับ ถ้าเกิด ปิดผ่าน มาได้
หมายเหตุ รู้เขารู้เรา เป้าหมาย ต่อ ไป 1520
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ