FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าราคาไม่เบรกเทรนไลน์ ราคาจะลงต่อตามหมายเลข2
แต่หากราคาเบรกเทรนไลน์ เบรกHiขึ้นไป จะไปในทางที่1
ส่วนตัวมองหมายเลข1นะคะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ