SniperTH123

มุมมองทองคำประจำวันที่13/03/66

SniperTH123 Pro ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำได้รับแรงหนุนจากข่าวและปัยจัยพื้นฐานโดยมีเป้าขึ้น
เป้าที่หนึ่ง 1888.7
เป้าที่สอง 1937.7
เป้าที่สาม 2017
ตามเทคนิคตอนนี้กราฟถึงเป้าที่หนึ่งไปแล้วและค้างการลงอาจจะย่อบริเวณนี้ได้เป้านี้ขึ้นนี้ยังคงอยู่จนกว่าจะหลุด1809
เทรดได้ทั้งสองฝั่ง
ความคิดเห็น:
ถึงเป้าสองเรียบร้อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ