theoris

ขายทอง TF 15 (ระยะสั้น) : Short Gold

ลดลง
theoris Updated   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เป้า 1370 - 1401.7 (ดูชาร์ต)
ตัดขาดทุน 1422.5 หรือหากราคาตัดเส้นเขียวขึ้นไป

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ