Noppagon

หมี มาสะที indy2 ตัว เห็น ตรงกันtf1h

ลดลง
Noppagon ที่อัปเดต:   
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หมี มาสะที indy2 ตัว เห็น ตรงกันtf1h เจอหมี สะที
ส่วนตัว พี่ sell ไว้ ทั้ง อาทิตเลย ได้ ค่าswap
หาก ราคา ไม่เป็น ตาม indy ควร hedge ไว้ หากเกิด ข่าวที่ทำให้ ราคา ขึ้น จนโดน ล้างพอต
*หาก tf 1d ขาย sell มีโอกาส tp ที่ 1800+ จุด และการเปิดsell กินswap
** หาก ขึ้น มากกว่านี้ แล้ว ไม่สามารถ tp ได้ ให้ทำhedge แก้ทาง สำหรับโบรกเกอร์ ที่ทำได้ เท่านั้น
ออเดอร์ถูกยกเลิก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ