hoonruntrend

Xauusd ไม่ผ่าน 1460 ลงต่อ!!

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ติด poc ที่ 1460

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ