ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ GOLD H4 By Harmonic System

OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ GOLD H4 By Harmonic System

เข้า Buy ที่ราคา 1691.007

SL ใต้ X ที่ราคา 1684.271

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 1711.559

TP2: 1724.396

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ