XAU_FBC_Forecast

XAUUSD จะสามารถ ทดสอบ 1753 - 1758 ได้หรือ ?

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
XAUUSD จะสามารถ ทดสอบ 1753 - 1758 ได้หรือ ?
ราคาทองยังได้รับแรงหนุนจากสภาพเศรษกิจ โรคระบาด และสงครามการค้ารอบใหม่ ทำให้มุมองของนักลงทุนยังเป็นเชิงบวกต่อราคาทองคำ และในแง่ของทางเทคนิคแล้ว ราคายังมีโอกาสทดสอบระดับ 1753 - 1758.80 แต่หากราคาไม่สามารถทดสอบหรือยืนเหนือ 1753 ได้ และราคาในสัปดาห์หน้าลดลงปิดราคาต่ำกว่า 1730 อาจจะต้องปรับตัวลดลงที่ระดับ 1720 - 1714 ซึ่งเป็นแนวรับแรกที่สำคัญ และ 1700 - 1698 ตามลำดับ
แต่ทั้งนี้ควรรอปัจจัยหนุนที่สำคัญในสัปดาห์หน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าซื้อขาย