Abzeedclub

Update XAUUSD มุมมองนี้เป็นไปได้ใหม

Abzeedclub Updated   
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เหตุที่เอามุมมองนี้มาดูเพราะในกรอบฃมพูซูมดูซับเวฟหาเวฟสี่ของเวฟ 1 ไม่เจอมียึกยักอยู่นิดนึงแต่รีบาวร์ไม่ถึงกฏดีกรีจึงเห็นแค่สามขา ถูกผิดตรงใหนยินดีรับคำชี้แนะครับ
ความคิดเห็น: แก้ไขชื่อด้านบนในกรอบเป็น Irregular Expanding Triangle
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ