FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ติดตามข่าวสหรัฐอย่างใกล้ชิด มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งตามข่าวได้สูง เห็นว่าทรัมป์อาจจะประกาศเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะสั้นทองมีโอกาสล่วงได้ แต่ในระยะยาว ถ้าโควิดยังไม่สามารถคุมได้หรือมียอดเสียชีวิตสูงขึ้น อาจทำให้ทองยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น หรือจนกว่าจะเบรคเทรนขาขึ้นเราถึงจะเริ่มมองเล่นขาลงครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ