mtuser

ทดลองบันทึก ย่อ

ลดลง
mtuser Pro Updated   
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
TF DAY
sell stop 1743.94
TP 1713.51 หรือมากกว่า
sell limit 1770.78 หรือเปลี่ยนแปลง แล้วแต่ว่าเบรคตอนไหน

เบรคออก ย่อลงเข้ากรอบที่ แนวรับ หรืออย่างน้อย 1 แท่ง
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP1 1725
TP2 1716.95 จะถึงไหม
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP1 เรียบร้อย หลุดดอยเสียที ฮืออออ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ