toeynaa

GOLD มองลงเพื่อขึ้น

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากที่ติดแนวต้านของเทรนไลน์ใน Timeframe H4 คาดการณ์ว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีแรงลงเพื่อขึ้นต่อไปในระยะยาว

รอลงเพื่อหาจุด BUY
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ