Ongkarag

ทองขึ้น

เพิ่มขึ้น
Ongkarag Updated   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่ง ทะลุ Trenline และยังคงขึ้นต่อเนื่อง
ความคิดเห็น: ผิดพลาด ครับ ลืมดู trend ที่ใัหญ่กว่า ..
ขออภัย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ