OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ขา sell พร้อมมั้ย ขึ้น มาเลย ขอเสียงหน่อย +++++
Nj GJ ยาวไปๆๆๆๆๆๆๆๆ+++++++++++++++++
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ