FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้เปิด S ได้เปรียบกว่า
ตอนนี้ทำได้แค่รอ PA หรือ pattern กลับตัวสักชุดในบริเวณนี้ค่อยเข้าครับ
เป้า ล่างๆเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ