XAU_FBC_Forecast

ทองคำ ตามเป้าหมายแรก

FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทองคำถึงเป้าหมายแรก ที่ระดับ 1507.29

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ