Frank_Forex

ทองกลับตัว เบรคเน็กไลน์

FXOPEN:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองกลับตัว เบรคเน็กไลน์แล้วจร้า ต้อง Buy สวยงามมากๆเลยนะครับ มาๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ