3ca2d027823d419897c4578078a9ef

บีใกล้จบ ขณะที่มีข่าวทองจจะไป 3000

ลดลง
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
บีใกล้จบ ขณะที่มีข่าวทองจจะไป 3000 หลายๆที่เริ่มเปิดเมือง เงิน US ยังเป็นที่ต้องการ ดังนั้นการไป 3000 นั้นยากมาก ถ้าเงินยังไม่เกิดการรัน, ใน tIme frame ต่างๆ เริ่ม overbought แนวรับแรก 1710
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ