XAU_FBC_Forecast

ทองคำ บ่าย 14/8/2019

ลดลง
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทองคำได้ทำรูปแบบ ABCD 2รอบ แล้ว รูปแบบ ธงกลับหัว แสดงให้เห็นแรงขายทีมีอยู่มากพอสมควร ที่จะผลักราคาทองคำ ลดลงสู่ ระดับ 1499.26 ,1494.46และ 1490.41 ตามลำดับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ